Skip to main content

公布有關第二級管制藥品「磷酸可待因錠15mg」品項上市銷售事宜。

   資料來源:衛生福利部食品藥物管理署
   文:製藥工廠
   日期:12月25日
 
   

 

 

 

公布有關第二級管制藥品「磷酸可待因錠15mg」品項上市銷售事宜。

本署管制藥品製藥工廠將於(107)年1月2日開始銷售產品「磷酸可待因錠15mg」,本項產品健保代碼為AC05857100;每盒100粒,每粒1.9元正,健保價同銷售價。

衛福部食品藥物管理署  敬啟

                         106.12.25